Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng: 15/11/2018

 

TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC SINH HOẠT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, sáng ngày 13/11/2018, Chi Ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức Hội nghị Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh (Đợt sinh hoạt toàn Trường lần thứ II) với Chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Hội – Bí thư Chi bộ Nhà trường; đồng chí Hoàng Xuân Châu – Phó Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, các đ/c Phó Hiệu trưởng Phan Hoàng Ngọc, Nguyễn Mạnh Cường cùng toàn thể các Đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động. Báo cáo viên chuyên đề tại Hội nghị lần II là GS.TS Hoàng Thế Liên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Phần mở đầu Hội nghị, Đồng chí Phó Hiệu trưởng Phan Hoàng Ngọc đã trình bày tổng quát những kết quả triển khai học tập của Chi Bộ và Nhà trường trong thời gian qua, thực hiện Công văn số 52–HD/BTGTW của Ban Tuyên  giáo Trung ương về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 về “ Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 20/11/2017; Công văn số 146-CV/ĐU ngày 01/11/2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 03-NQ/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư Pháp, ngay từ đầu năm 2018, Chi bộ Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong toàn trường.

Chi bộ, Ban Giám hiệu đã phân công các đồng chí Chi ủy viên, một Đ/c Phó Hiệu trưởng và giáo viên làm nhiệm vụ tham mưu và giúp Chi Bộ trực tiếp tổ chức các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung và hình thức học tập đa dạng. Trong đó, có những hình thức triển khai như mời chuyên gia, báo cáo viên để tổ chức học tập chuyên đề, sinh hoạt tại Chi Bộ, tại các đơn vị cấp khoa, phòng…Đồng thời, phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật Bộ Tư pháp, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tư pháp triển khai học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh theo những nội dung, chủ đề học tập phù hợp, gắn với đặc điểm công tác của các Đảng viên, Đoàn viên Thanh niên, cán bộ, viên chức và học viên của Nhà trường.

Phần thứ hai của Hội nghị, toàn thể Đảng viên, cán bộ, viên chức Nhà trường đã nghe GS. TS Hoàng Thế Liên trình bày về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước và pháp luật. Những giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền XHCN, Hiến pháp, tinh thần ngày pháp luật 9/11 đã được Báo cáo viên thuyết trình và hệ thống lại một cách khái quát thông qua những phương pháp nghiên cứu, tiếp cận mang tính khoa học. Báo cáo viên cũng trình bày các vấn đề về giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền, nguyên tắc tập trung dân chủ; tổ chức và hoạt động của Nhà nước trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; Nhà nước pháp quyền tôn trọng, đề cao và đảm bảo quyền con người trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước; Quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền được tổ chức và thực hiện theo các nguyên tắc: phân công quyền lực và kiểm soát quyền lực; Nhà nước pháp quyền gắn liền với một cơ chế bảo vệ Hiến pháp và pháp luật phù hợp.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua đã có sự gắn kết với hoạt động chuyên môn đào tạo pháp luật, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, hiểu biết không chỉ đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên mà còn mở rộng cho các học viên các lớp trung cấp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch của Nhà trường. Thông qua việc tăng cường học tập những giá trị tư tưởng, đạo đức của Người cũng góp phần giáo dục lối sống, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng trong Nhà trường./.

- Trần Xuân Tùng, Phòng Đào tạo và Công tác học sinh -

 

.

 

Tìm kiếm:
Từ ngày:
Đến ngày:
s support