Khai giảng Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 năm 2019 tại Thái Nguyên Khai giảng Lớp đào tạo nghề công chứng khóa 21 năm 2019 tại Thái Nguyên Ngày đăng: 24/06/2019 Thực hiện Kế hoạch liên kết đào tạo giữa Học viện Tư pháp và Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Ngày 23 tháng 6 năm 2019, Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên phối hợp với Học viện Tư pháp tổ...
Trang    1   2   3  
s support